City of Harrisonburg

City of Harrisonburg Churches

Asbury

205 South Main Street, Harrisonburg

John Wesley

435 Sterling Street, Harrisonburg

Otterbein

176 West Market Street, Harrisonburg

RISE

60 West Market Street, Harrisonburg

Fields marked with an * are required